Forelæsningsanmeldelse: Mikroøkonomi II

Oliver fra Økonomi og Tanja fra Sociologi har bevæget sig ud i fremmede felter og overværet nogle af de mange forelæsninger, der udspiller sig på de forskellige uddannelser på CSS. Deres undersøgelsesgenstand er først og fremmest ”stemningen”, og til første udgivelse af Centrum har de hver især været forbi kurser på AntropologiStatskundskab, Økonomi og Sociologi.

 

Her er Tanjas oplevelse af faget Mikroøkonomi II på Økonomi.

 

Den store gruppe af politter havde delt sig i to fløje i den store forelæsningssal i bygning 35, som jeg selv havde placeret mig i på bageste række mandag d. 16. april. Oplysningen kom fra en politstuderende, som hævdede, at han ikke har noget at gøre med den modsatte fløj. Angiveligt skulle der være en del til stede, som tager faget igen, fordi de dumpede den første eksamen og reeksamen – eksamen i mikroøkonomi skulle være ret så frygtindgydende på økonomistudiet. Og netop dén tog den ældre forelæser, Hans Keiding, fat i som noget af det første.

Med en afslappet spøgende, til tider provokerende, attitude bad han de studerende om i det mindste at ”lade som om”, at de finder faget akademisk spændende. Manglen på ”gymnasial opdragelse” med henblik på korrekturlæsning og evnen til at skrive i et kreativt, samfundsrelevant sprog kritiserede forelæseren som begrundelse for, at de studerende skal besvare opgaver, hvor de skal ”tænke” i et beskæftigelsesrelevant øjemed. Så fik de den, tænkte jeg selv.

Men ikke nok med at politterne fik godtgjort deres gymnasiale formåen, de fik også præsenteret den hierarkiske fordeling, hvad angår karaktergivning, der åbenbart bør anfægtes med en vis selvfølgelighed frem for værende betinget af polittens faglighed. Jeg kiggede rundt og ledte efter én, som kunne se bare lidt træt ud af nødvendighedens politik, men måtte opgive.

Politterne syntes ikke at bemærke eller tage sig af forelæserens små stikpiller, som han fyrede af sted fra tid til anden i alverdens retninger. De enten gabte, kiggede på deres computere eller deres papirer, klar med blyant og viskelæder. Om den var gået uden forarget summen og vendinger à la ”symbolsk vold” og ”undertrykkende diskurs” på sociologistudiet, tror jeg næppe.

 

Da forelæsningen skred frem med den egentlige mikroøkonomiske teori, tog jeg dog mig selv i flere gange at grine ad den spøgefulde forelæser som tilsyneladende har sine egne begreber for, hvordan de teoretiske udtryk kan forstås. Blandt mange andre, brugte han selv udtryk som ”lorteløn”, ”luddoven arbejder”, ”hængerøven”, ”sløvbanan”, ”berlinmuren”, ”bolledejen”, ”røvballe” og ”diagramcirkus”. Til min store overraskelse var der ikke mange politter, som grinte med på hans 90 minutters lange show.

 

Jeg holdt dog også selv op med at grine, da jeg igen kom i tanke om den tilsyneladende forfærdelige eksamen, som venter lige om hjørnet for de kære politter. Og så er det måske alligevel ikke så sjovt at blive undervist i cirkusdiagrammets ”røvballe”-kurver og ”berlinmur”-fordelinger.

 

Alt i alt en forelæsning præget af sort humor, hånen og kynisk nederdrægtighed.

1 ud af 5 stjerner:

 

1 stj.PNG
0,5 for de studerendes overbærenhed og 0,5 for forelæserens overintellektuelle hybris.